LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES DERIVADAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO (Impartida por los etrados Andreu Palomo Pelaez y Maria José Ferrer Cot)

DÍA:                      22/03/2016

LUGAR:               DESPACHO PALOMO CONSULTORS, S.L.

HORA:                 A LAS 10.00 HORAS

DURACIÓN:       2 HORAS.

 

CONTENIDO:

 

 • PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LES EMPRESAS: MEDIDAS PREVENTIVAS NECESARIAS PARA EVITAR LA PRODUCCIÓN DE ACCIDENTES Y REDUCIR EL RIESGO AL MÁXIMO: FORMACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA, ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA, CONTROLES EMPRESARIALES PREVENTIVOS HABITUALES A LOS CENTROS DE TRABAJO (CONCEPTO DE LA “CULPA IN VIGILANDO”).

 

 • SE HA PRODUCIDO UN ACCIDENTE DE TRABAJO, QUÉ TIENE QUE HACER AHORA LA EMPRESA? MEDIDAS INMEDIATAS A REALIZAR DESPUÉS DEL ACCIDENTE. VERSIÓN DE LOS HECHOS: IMPORTANCIA DE LA REDACCIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE Y DE LA INFORMACIÓN FACILITADA A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO.

 

 • EVENTUALES VÍAS DE RECLAMACIÓN POR PARTE DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO: VÍA ADMINISTRATIVA (DENUNCIA A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO CON EVENTUAL LEVANTAMIENTO DE ACTA DE INFRACCIÓN, SANCIÓN Y RECARGO SOBRE TODAS LAS PRESTACIONES DERIVADAS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO), VÍA JUDICIAL PENAL (RECLAMACIÓN DE MULTA Y/O PENA DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA EL LEGAL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y OTROS RESPONSABLES EN MATERIA DE SEGURIDAD LABORAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL) Y VÍA JUDICIAL LABORAL (RECLAMACIÓN DE RECARGO Y/O DAÑOS Y PERJUICIOS).

 

 • IMPORTANCIA DE LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL CONTRATADOS POR LA EMPRESA CON  CARÁCTER PREVIO A LA PRODUCCIÓN DEL ACCIDENTE. SUPERVISIÓN DE LAS COBERTURAS.

 

*Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción

 

*Se ruega confirmación de asistencia al tel. 977449033 o bien al correo electrónico:     marta@palomo.net

CURSO EN MADRID SOBRE PROTOCOLO DE ACOSO, AUDITORIA DE IGUALDAD Y AREA DE RSC

Asistencia al curso en Madrid sobre Protocolo de acoso, auditoria de igualdad y Area de RSC impartido por Maria Ángeles García, organizado por CEAL. Un éxito!

COO DENUNCIA EL FRAUDE DE LA FORMACIÓN BONIFICADA EN PYMES!

De las 400.000 empresas que se bonificaron por formación en 2014, más de 73.000 han obtenido un resultado no conforme, casi un 5 % más que en 2013, lo que ha supuesto que el importe objeto de devolución haya superado los 41 millones de euros. La peor parte se la llevan las empresas con menos de 10 trabajadores, que fueron en 2014 el 76’3 % de las que se bonificaron, y tuvieron un resultado no conforme que supuso la devolución de más de 21’6 millones de euros, un 85 % de la cantidad por la que se bonificaron.

NOU SERVEI DE FORMACIO BONIFICADA!

A partir d’aquest any 2016, Palomo Consultors, amb la intenció de fer una gestió integral dels seus clients, ha apostat per la Formació. Ens hem convertit en empresa organitzadora i impartidora de la formació Bonificada.

Des del departament de formació de Palomo Consultors volem remarcar la importància de comptar amb una bona formació dins l’entorn laboral i volem fer evident la nostra preocupació per millorar la qualitat formativa que oferim als treballadors de les nostres empreses.

Apostem per la formació perquè pensem que és una eina important per  adquirir coneixements, tècniques, instruments i metodologies que permetin millorar l’efectivitat dels treballadors i les empreses. En aquest sentit, l’objecte de la formació és oferir una aprenentatge continuat, polivalent, flexible i de qualitat vinculat a la creativitat, l’emprenedoria, la innovació i la capacitat de donar resposta a una tasca cada vegada més qualificada.

La nostra proposta formativa es planifica i dissenya sota criteris de qualitat i s’ofereix una formació a mida.

 

QUE LI OFEREIX PALOMO CONSULTORS PER A LA FORMACIÓ?

Li oferim la gestió integral de la formació de la seva empresa amb la confiança i professionalitat que ens caracteritza des de fa més de 40 anys.

Ens encarreguem de tot el procés:

 • Pla formatiu d’empresa
 • Cursos a mida adaptat a les seves necessitats, amb professors propis o amb empreses externes acreditades per fer la formació que necessiti. Amb total garantia i compromís de qualitat.
 • Gestió en la Fundació Tripartita de tots els tràmits d’alta i finalització del curs.
 • Gestió de la bonificació en els TC’s del mes que correspongui.
 • Apunts comptables segons normativa vigent (si té contractada amb nosaltres la part fiscal comptable)
 • Garantia d’adequació a normatives vigents per evitar disconformitats en las bonificacions.
 • Formació online, presencial, grupal, cursos in-company, formació individualitzada.
 • Gestió de bonificació de formació interna de la seva empresa.

 

Sol·liciti una visita personal per descobrir tot el que Palomo Consultors li pot oferir. Consulti’ns, sense compromís.

CANVIS EN LA FORMACIÓ CONTÍNUA

La formació programada per les empreses

La Formació Bonificada o de demanda passa a anomenar-se Formació Programada per les Empreses després de la reforma del Sistema de Formació Professional que té entre les seves finalitats la d’afrontar els canvis que necessita el model productiu d’Espanya per generar un major nombre d’ocupacions de més qualitat. La reforma que s’ha realitzat del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral, introdueix d’aquesta manera un nou escenari per a la formació a treballadors, amb la publicació del Reial Decret–llei 4/2015, de 22 de març, i seva aprovació en tràmit parlamentari a la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral. Aquesta normativa implica novetats i modificacions respecte a l’anterior (Reial Decret 395/2007 i Orden TAS 2307/2007) en la formació programada per les empreses (abans formació bonificada o de demanda).

Les modificacions o novetats que afecten a la formació l’inici es comuniqui des del 24 de març de 2015 (inclòs), amb la publicació de la llei després del seu pas pel Parlament, són les següents:

 • Les accions formatives que s’estableixen per a la formació per a l’ocupació estaran subjectes a una durada mínima de due s hores (article 8).
 • Els mòduls econòmics (cost per participant i hora de formació) vigents s’aplicaran per igual per a totes les empreses, i ndependentment del seu tamany (disposició transitòria primera).
 • Les empreses d’1 a 5 treballadors queden exemptes de participar amb els seus propis recursos en el finançament de la for mació bonificada per a empreses (article 9.5).          

A partir de l’entrada d’aquesta norma es modifiquen aspectes que afecten les entitats organitzadores relatives a les seves obligacions i responsabilitats que vénen referides a un major enfortiment del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació, dotant al mateix de majors garanties que assegurin la seva eficàcia i qualitat.

 

L’EQUIP DE PALOMO CONSULTORS US DESITJA BONS NADALS I UN EXITÓS ANY 2016!

Gràcies per la vostra confiança!

POSTAL NADAL PALOMO CONSULTORS 2015-2016

“EL QUE SABEM ÉS UNA GOTA D’AIGUA, EL QUE IGNOREM ÉS UN OCEÀ…” (Isaac Newton)

TOTES les empreses disposen d’un crèdit cada any destinat a la formació dels treballadors a càrrec de la Seguretat Social .

Cada any, centenars d’empreses i treballadors assalariats desaprofiten l’OPORTUNITAT  d’obtenir una formació de qualitat i que pot ser  100% bonificada en la majoria dels casos.

Des de Palomo Consultors  volem recordar, en primer lloc, a totes les empreses amb treballadors assalariats, que disposen fins al 31 de desembre de cada any per aprofitar el seu crèdit de formació, que a mode d’exemple serien 420€ com a mínim per a empreses amb almenys un treballador assalariat a la seva plantilla i, en segon lloc, ens agradaria comentar que amb aquesta formació s’aporta un gran valor afegit a la seva empresa, lo qual és transmet dia a dia a tots els seus clients.

Per tant, seria bo que aprofitéssiu tots els  recursos que teniu per a ser més competitius!

Finalment, en cas d’estar interessats en alguna matèria o curs en concret, a part dels que ja us venim oferint, tenim un ventall molt ampli de possibilitats.

 Consulti a les nostres oficines i els assessorarem en tot el que calgui.

 

CURS “COMUNICACIÓ INTERPROFESSIONAL” La clau de l’èxit

Una bona comunicació és imprescindible. Aprendre noves maneres de comunicar-se per a millorar l’ambient a l’empresa o les relacions amb clients, proveïdors, companys, directius, etc. Una bona comunicació obre moltes portes i una mala, les tanca. Avui, més que mai, cal nous aprenentatges sobre aquesta matèria per avançar cap als objectius de l’empresa, millorar el treball en equip i crear més i millors oportunitats.  

 

Dirigit a:              Directius, directives, responsables, treballadors/es de l’empresa i autònoms

Duració:              8 hores

Horari:                                 Dimarts, dies 3, 10, 17 i 24 de novembre, de 9,30 a 11,30 h.

Inversió:             120€ (bonificable quasi el 100%)*

 

*Existeix la possibilitat de bonificar l’import d’aquests cursos quasi amb la seva totalitat amb càrrec a les assegurances socials de l’empresa a través de la Formació Professional Contínua.

IMPORTANT! En cas de bonificar, és indispensable confirmar la seva assistència abans del 27 d’octubre!

 

A més, els oferim la realització de formació personalitzada, dissenyada especialment per a les necessitats de la seva empresa. Consulti’ns, sense compromís.

NOUS CURSOS PRESENCIALS 2015: Com assolir l’èxit en la vida del negoci

CURS“COACHING EN VALORS” Benefici personal, benefici empresarial

El coaching és un recurs, una eina important i cada vegada més imprescindible, si volem que la nostra empresa avanci cap als seus “objectius”, malgrat les situacions externes que segueixen desmotivant a molts treballadors/es. L’actitud dels components de l’empresa és bàsic per anar cap endavant. S’està imposant un nou model de cooperació i de lideratge: treballar els valors per a avançar amb l’equip i aconseguir els objectius organitzacionals i de lideratge necessaris per afrontar amb imaginació i confiança els reptes presents en el món d’avui.

 

Dirigit a:              Directius, directives, responsables de l’empresa, treballadors/es i autònoms

Duració:              6 hores

Horari:                 Dimarts, dies 6, 13 i 27 d’octubre, de 9,30 a 11,30 h.

Inversió:             100€ (bonificable quasi el 100%)*

CURS “COMUNICACIÓ INTERPROFESSIONAL” La clau de l’èxit

Una bona comunicació és imprescindible. Aprendre noves maneres de comunicar-se per a millorar l’ambient a l’empresa o les relacions amb clients, proveïdors, companys, directius, etc. Una bona comunicació obre moltes portes i una mala, les tanca. Avui, més que mai, cal nous aprenentatges sobre aquesta matèria per avançar cap als objectius de l’empresa, millorar el treball en equip i crear més i millors oportunitats.  

 

Dirigit a:              Directius, directives, responsables, treballadors/es de l’empresa i autònoms

Duració:              8 hores

Horari:                 Dimarts, dies 3, 10, 17 i 24 de novembre, de 9,30 a 11,30 h.

Inversió:             120€ (bonificable quasi el 100%)*

 

*Existeix la possibilitat de bonificar l’import d’aquests cursos quasi amb la seva totalitat amb càrrec a les assegurances socials de l’empresa a través de la Formació Professional Contínua.

Cursos Palomo Consultors

XERRADA-CAFÈ: RESPONSABILITATS EMPRESARIALS DERIVADES D’ACCIDENTS DE TREBALL

DIA:                           Dimarts, 16/06/2015

HORA:                      10:00 h

LLOC:                        DESPATX PALOMO CONSULTORS S.L.

C/Ramón Berenguer IV, 51-53 2ª planta

43500-Tortosa

DURADA:                 2 hores

PONENTS:               Andreu Palomo Pelaez i Maria Jose Ferrer Cot

Places limitades per rigorós ordre d’inscripció!

Es prega confirmació d’assistència al tel. 977449033 o bé al correu electrònic:             marta@palomo.net