NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUDES A LES PETITES I MITJANES EMPRESES I ALTRES ENTITATS PER A LA IMPLANTACIÓ DE PLANS D’IGUALTAT 2016

Des de l’any 2008 i amb caràcter anual, es van realitzant convocatòries per a la concessió d’ajudes destinades a petites i mitjanes empreses i entitats d’entre 30 i 250 persones en plantilla, per a que elaborin i implantin un pla d’igualtat, amb l’objectiu de que puguin incorporar a les seves polítiques d’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar les possibles discriminacions que, per raó de sexe, poden existir a la seva organització.

Els informem que  en el BOE de data 20 de Maig de 2016, s’ha publicat l’extracte la Resolució de 12 de Maig de 2016, de l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats, per la qual es convoquen les “ajudes” a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a l’elaboració i implantació de Plans d’Igualtat, corresponents a l’any 2016.

No podran ser beneficiàries de les esmentades ajudes aquelles entitats que tinguin elaborat un Pla d’Igualtat, amb independència de que hagin obtingut o no subvencions o ajudes públiques per a la mateixa finalitat.

Tota la  informació sobre la convocatòria, així com els impresos de sol·licitud es poden trobar a la pàgina Web del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

 

http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Planes_de_Igualdad/PdI_2016/subv_2016.htm

EL termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils contats a partir del dia següent al de la seva publicació al BOE. Per tant, la convocatòria estarà oberta des del 21 de maig fins al 7 de juny de 2016, ambdós inclosos.

Ens posem a la seva disposició per a tramitar la sol·licitud d’ajuda, la qual cobriria la major part del cost de negociació, elaboració i implementació del Pla d’Igualtat a la seva Empresa, que duríem a terme una vegada concebuda i cobrada per vostès la subvenció.

En els últims exercicis l’import mitjà de l’ajuda  ha estat de 5.500€

Si resulta del seu interès la tramitació de la sol·licitud de l’ajuda, els invitem a que es posin en contacte amb el nostre Despatx al més aviat possible a través del correu: marta@palomo.net o bé al telèfon 977449033

LA RETRIBUCIÓ I COMPENSACIÓ FLEXIBLE A LES ORGANITZACIONS

XERRADA-CAFÈ:

LA RETRIBUCIÓ I COMPENSACIÓ FLEXIBLE A LES ORGANITZACIONS

La retribució com a vehicle estratègic per a la retenció del talent

 

¿Coneix els diferents models de retribució a l’empresa i les avantatges que aporten per a la retenció del talent i la millora del clima laboral?

¿Coneix el concepte de salari emocional?

¿Sap com posar en valor el sistema de retribució flexible de la seva companyia?

 

Compartirem les claus per dissenyar, implantar i comunicar de forma exitosa un model de retribució flexible a l’organització.

 

DIA:                       Divendres, 27/05/2016

HORA:                  9:30h-11:00h

LLOC:                    A les instal·lacions de Palomo Consultors, SL

 

CONTINGUTS:

 

  1. Models de retribució i compensació. Tendències
  2. L’equitat interna i la competitivitat externa d’un sistema de retribució
  3. La retribució variable i la retribució flexible a l’organització
  4. Fases de la implantació d’un model de retribució flexible:

– Anàlisi de viabilitat del model

– Disseny de l’estructura retributiva flexible

– La comunicació a la plantilla. Protocols i documentació a utilitzar

– Fase d’implantació. Pla d’acció

– Seguiment anual

 

Places limitades per rigorós ordre d’inscripció!

Es prega confirmació d’assistència al tel. 977449033 o bé al correu electrònic: elvira@palomo.net   

EL PRECIO DE LA ENERGÍA PARA LAS INDUSTRIAS ESPAÑOLAS HA AUMENTADO EN LOS ÚLTIMOS QUINCE AÑOS UN 19 % MÁS QUE EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECEN

El precio de la energía para las industrias españolas ha aumentado en los últimos quince años un 19 % más que el precio de los productos que ofrecen, según un estudio de la Universidad de Deusto. se han examinado sectores intensivos en energía en sus procesos productivos, como son la siderurgia, el vidrio, el papel, el cemento, la madera, la química y el caucho, entre el año 2000 y el 2015, periodo en el que el precio de la electricidad, del gas y de otros combustibles ha aumentado de manera continuada. Esta cifra contrasta especialmente con la realidad de otros países como Francia, donde el aumento ha sido del 9 %, o Alemania, con un 3 %.

LOS EMPRESARIOS CONSIDERAN QUE LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA REFORMA LABORAL DEL 2012 HA TOPADO CON DEMASIADA FRECUENCIA CON LA RESISTENCIA DE LOS TRIBUNALES

Así lo recoge la última edición del anuario del Instituto Internacional Cuatrecasas sobre recursos humanos, en la que reclaman una clarificación de la actual legislación laboral. Para reflejar estas reticencias, el informe analiza 86 sentencias sobre despido colectivo que ha resuelto el Tribunal Supremo entre marzo del 2012 y octubre del 2015. De ellas, en el 47% de los casos, el alto tribunal consideró que los despidos colectivos recurridos no se ajustaban a derecho. El 35% fueron favorables a los trabajadores al calificar de nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) recurrido, mientras que otro 12% recibió la consideración de “no ajustado a derecho” y, por tanto, improcedente.