LES ALTES DELS TREBALLADORS HAN DE CURSAR-SE AMB CARÀCTER PREVI A L’INICI EFECTIU DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS

La  vigent legislació en matèria de afiliació al Règim General de la Seguretat Social imposa, de manera taxativa i inequívoca, que les altes dels treballadors han de cursar-se amb caràcter previ a l’inici efectiu de la prestació de serveis per a l’empresa.

 

Fins fa poc, la Tresoreria General de la Seguretat Social i les Mútues patronals d’accidents de treball han anat admetent sense cap inconvenient les altes cursades en un moment posterior al de l’hora d’inici efectiu de la prestació de serveis, sempre i quan ho haguessin estat en el mateix dia d’ingrés del treballador a l’empresa.

 

No obstant,  a partir d’ara les entitats gestores comprovaran l’HORA i MINUT exactes en els que han estat cursades les altes, de manera que, si succeeix una situació d’accident de treball el mateix dia de l’ingrés, i l’alta del treballador ha estat cursada en hora posterior a la del seu ingrés efectiu, rebutjaran el pagament de les prestacions econòmiques derivades de l’eventual situació d’incapacitat temporal i, en el seu cas, incapacitat permanent, així com fer-se càrrec del cost de la pertinent assistència sanitària, que passarà a ser responsabilitat exclusiva de l’empresa i, tot això, sense perjudici de donar comptes a la Inspecció de Treball per a que imposi les corresponents i quantioses sancions econòmiques legalment establertes per a aquests supòsits, que poden assolir un import de fins a 6.250,00 euros per treballador.

 

Atesa doncs la gravetat de les conseqüències que podrien derivar-se de la comunicació extemporània de les altes de treballadors, us preguem que extremeu les vostres previsions i faciliteu al personal del nostre Departament Laboral totes les dades necessàries per poder tramitar les altes dels vostres treballadors amb l’antelació suficient a l’inici de prestació dels seus serveis per a la vostra empresa.

 

Moltes gràcies.

0 Comentaris

Deixar un comentari

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *