Política d’ Igualtat

Som una empresa compromesa amb la llei d’Igualtat.

La política d’igualtat d’oportunitats de feina de PALOMO CONSULTORS, S.L. garanteix un tracte just per a cada treballador, sense importar la raça, color, religió, sexe, nacionalitat, edat, condició de ciutadania, discapacitat física o mental (segons estableix la llei Orgànica 3/2007, de 22 de maig) o orientació sexual i de qualsevol altra classe protegida per la llei. Aquesta política antidiscriminatoria s’aplicara en assumptes referits a contractacions, ascensos, promocions, trasllats, acomiadaments, rescissions, sous, selecció per a capacitació, contractació de personal, i publicitat de contractació.

En l’actualitat, estem treballant activament per a garantir igualtat d’oportunitats mitjançant tots els nivells de la companyia – la qual cosa inclou un ambient de treball lliure de discriminació, intimidació i assetjament sexual.

Mitjançant la política d’Igualtat, ens esforcem a promoure treballadors que siguin professionals i variats i que estiguin preparats per a fer front als desafiaments comercials que se’ls hi presentaran. Junts, podem portar la nostra companyia a nivells de satisfacció entre els nostres treballadors i els nostres clients.

Política de Qualitat

La qualitat és fonamental en les activitats desenvolupades per PALOMO CONSULTORS, S.L.

Les directrius i objectius generals que guien l’empresa en relació amb la Qualitat s’evidencien en aquesta Política que ha estat definida per la Direcció.

Dintre del Sistema de Gestió de Qualitat, la Direcció i Gerencia de PALOMO CONSULTORS, S.L. es compromet a:

  • Satisfer tots els requisits aplicables, incloent els legals i reglamentaris.
  • Comunicar a l’organització, mitjançant aquesta política, la importancia de satisfer aquests requisits.
  • Assegurar-se que s’estableixen els objectius de Qualitat per a cada any, basats en els objectius generals definits en aquesta política.
  • Revisar el Sistema definit almenys una vegada a l’any.
  • Assignar els recursos necessaris, humans i materials, per a aconseguir l’adequada implantació i evolució del Sistema definit, amb la implicació total del nostre personal.

Tots aquests compromisos es duen a terme per a la consecució dels següents objectius Generals de Qualitat:

  • Donar plena satisfacció als nostres clients, mitjançant el compliment dels seus requisits.
  • Millorar l’eficacia dels processos de treball.
  • Millorar els resultats dels anys anteriors.

Desenvolupar les nostres activitats en el mínim cost possible, optimitzant de manera continuada els nostres recursos i el nostre sistema de gestió per processos, fent de la qualitat un punt clau dins de la cultura organitzativa de PALOMO CONSULTORS, S.L.