CANVIS EN LA FORMACIÓ CONTÍNUA

La formació programada per les empreses

La Formació Bonificada o de demanda passa a anomenar-se Formació Programada per les Empreses després de la reforma del Sistema de Formació Professional que té entre les seves finalitats la d’afrontar els canvis que necessita el model productiu d’Espanya per generar un major nombre d’ocupacions de més qualitat. La reforma que s’ha realitzat del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral, introdueix d’aquesta manera un nou escenari per a la formació a treballadors, amb la publicació del Reial Decret–llei 4/2015, de 22 de març, i seva aprovació en tràmit parlamentari a la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral. Aquesta normativa implica novetats i modificacions respecte a l’anterior (Reial Decret 395/2007 i Orden TAS 2307/2007) en la formació programada per les empreses (abans formació bonificada o de demanda).

Les modificacions o novetats que afecten a la formació l’inici es comuniqui des del 24 de març de 2015 (inclòs), amb la publicació de la llei després del seu pas pel Parlament, són les següents:

  • Les accions formatives que s’estableixen per a la formació per a l’ocupació estaran subjectes a una durada mínima de due s hores (article 8).
  • Els mòduls econòmics (cost per participant i hora de formació) vigents s’aplicaran per igual per a totes les empreses, i ndependentment del seu tamany (disposició transitòria primera).
  • Les empreses d’1 a 5 treballadors queden exemptes de participar amb els seus propis recursos en el finançament de la for mació bonificada per a empreses (article 9.5).          

A partir de l’entrada d’aquesta norma es modifiquen aspectes que afecten les entitats organitzadores relatives a les seves obligacions i responsabilitats que vénen referides a un major enfortiment del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació, dotant al mateix de majors garanties que assegurin la seva eficàcia i qualitat.

 

0 Comentaris

Deixar un comentari

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *