CONVOCATÒRIA AJUDES PLANS D’IGUALTAT-BOE-2018

Us informem que el Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad, ha obert una convocatòria d’ajuts a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat. Aquests ajuts estan adreçats a les empreses i entitats d’entre 30 i 250 persones treballadores.

Bases: Ordre SSI / 1196/2013 (BOE 28-06-13)

Convocatòria: RSL 23-04-18. Extracte: RSL 23-04-18 (BOE 28-04-18)

Termini presentació: 15 dies hàbils, comptats a partir del dia següent publicació de l’extracte en BOE (fins 2018.05.23)

Objecte i beneficiaris:  subvencions destinades a l’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat per a les PIMES i entitats d’entre 30 i 250 treballadors que per primera vegada elaborin i implantin plans d’igualtat per al foment de la igualtat efectiva de dones i homes, i a eliminar la discriminació per raó de sexe d’acord amb el que disposa l’art.49 de la lO 3/2007. Implantació voluntària. Termini per a la realització de les activitats subvencionades serà el comprès entre la data de la resolució de concessió i el 2019.08.31.

Finalitat: Elaboració i implantació d’un pla d’igualtat tendent a aconseguir en l’entitat la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes ia eliminar la discriminació per raó de sexe.

Import: La quantia màxima de la subvenció serà 9.000 euros per a cada entitat subvencionada.

Lloc de presentació: A la seu electrònica del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (https://sede.msssi.gob.es/).

Per a més informació, podeu consultar:

Per a més informació: https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Planes_de_Igualdad/PdI_2018/subv_2018.htm

0 Comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *