JUBILAR-SE AMB NOMÉS 61 ANYS ÉS POSSIBLE A CATALUNYA: EL BOE ACLAREIX QUI HO POT FER

El desig de tot treballador és escurçar la vida laboral i gaudir d’una pensió de jubilació amb el menor percentatge de reducció possible. Amb els anys, a més a més, es va incrementant l’edat de retirada i els anys de cotització. Però en alguns casos es permet la jubilació als 61 anys, tal com recull el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

La Llei General de la Seguretat Social indica a l’article 207 el dret del professional a retirar-se anticipadament. Però sempre que sigui per causes no imputables a ell. És el que es coneix com a jubilació anticipada voluntària.

A través d’aquesta modalitat, troba la possibilitat d’avançar la jubilació fins a quatre anys respecte a l’edat ordinària. Per tant, en el millor dels casos aquesta sortida del mercat laboral es produiria als 61 anys. Cal no oblidar que l’edat reglamentària de jubilació són els 65 anys per als quals acreditin 37 anys i nou mesos de cotització.

La normativa aclareix que «la jubilació anticipada derivada del cessament a la feina per causa no imputable al treballador» s’ha d’ajustar a uns factors. A més de l’edat, es requerirà al professional que disposi de com a mínim 33 anys cotitzats. D’aquests, dos han d’estar recollits en els darrers 15 previs a la jubilació.

Des de la Seguretat Social recorden que per assolir aquest període de cotització es pot utilitzar l’any del servei militar o de prestació social substitutòria. Només en aquells casos en què calgués per assolir el temps requerit.

Un altre detall en què reparen és que ha d’estar inscrit com a demandant de feina almenys sis mesos abans de la petició de retirada. Amb això pretenen demostrar que el treballador està en situació legal de desocupació i que va intentar tornar al mercat laboral.

En quins casos es permet la jubilació anticipada als 61 anys?

Per acollir-se a la jubilació anticipada involuntària cal que es doni alguna de les circumstàncies següents que recull la legislació. Es tracten de set causes que es poden produir en l’àmbit laboral. En primer lloc, que hi hagi un acomiadament col·lectiu per raons econòmiques, organitzatives, tècniques o de producció.

Una altra raó seria un acomiadament per causes objectives. Una tercera excusa seria l’extinció de contracte per causes de força major avalades per l’autoritat laboral competent. La quarta possibilitat seria una finalització de la vinculació laboral en virtut duna sentència judicial dins un procés de Llei Concursal.

En cinquè lloc, es preveu una extinció de contracte de manera unilateral per part de l’empleat. Això es produiria quan hi hagués canvis de rellevància en les condicions de treball, els trasllats geogràfics o els incompliments de l’empresari.

També hi ha la possibilitat que la relació contractual arribi al final per mort, incapacitat o jubilació de l’empresari individual. A més de l’extinció de la personalitat jurídica de la companyia. L’última causa seria una extinció per raons de violència de gènere, així ho recull El Economista.

En sortir del mercat laboral abans d’hora, el futur pensionista també patirà una reducció de la paga. | GTRES

De quant serien les retallades per retirar-se de manera anticipada?

Com era d’esperar, la pensió de jubilació també patirà retallades per la retirada anticipada. Aquestes disminucions es realitzen per mitjà de coeficients reductors, com apareixen a la Llei 21/2021, de 28 de desembre. Tot quedarà condicionat al període de bestreta i als anys de cotització.

Els treballadors amb menys de 38 anys i sis mesos cotitzats patiran una disminució a la pensió del 30 al 0,63%. Aniran del 28% al 0,58% per a aquells professionals amb entre 38 anys i sis mesos i 41 anys i sis mesos de cotització.

Des de 41 anys i mig fins a 44 anys i sis mesos cotitzats, les rebaixes a la pensió oscil·laran entre el 26% i el 0,54%. Amb més de 44 anys i mig cotitzats, la reducció rondarà entre el 24% i el 0,50%.

(Font: www.catalunyadiari.com)

Per a més informació, posis en contacte amb el nostre despatx:

977449033

secretaria@palomo.net

Estarem encantats/des d’atendre’l/la, gràcies.

 

 

0 Comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *