L’EMPRESA QUE ACOMIADI UN EMPLEAT EN ELS SIS MESOS DESPRÉS D’UN ERTO HA DE TORNAR LES EXONERACIONS DE TOTA LA PLANTILLA

Les empreses que acomiadin un treballador durant els sis mesos després d’haver sortit d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) hauran de tornar les exoneracions de la Seguretat Social de tota la plantilla que hagi estat inclosa en l’expedient temporal i amb recàrrecs, no només les de l’empleat acomiadat. Així ho ha comunicat la direcció general de Treball en un document al qual ha tingut accés l’ARA a la direcció general d’Inspecció de Treball davant dels dubtes que aquest últim organisme tenia sobre la redacció de la normativa.

Concretament la llei diu que «les empreses que incompleixin aquest compromís (el manteniment del lloc de treball durant sis mesos des que l’empleat torna a la seva activitat) hauran de tornar la totalitat de l’import de les cotitzacions que se’ls va exonerar, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents».

L’ambigüitat de l’escrit va fer que Inspecció de Treball consultés a la direcció general, que és la que s’encarrega de fer les interpretacions de les normatives, si aquesta «totalitat de l’import de les cotitzacions» es referia només al del treballador acomiadat o al de tota la plantilla. La conclusió de l’organisme estatal és clara: «La literalitat [de l’escrit] porta en principi a interpretar que la pèrdua dels beneficis ha de ser total, al marge del nombre de treballadors afectats per l’incompliment del manteniment del treball». I conclou: «Les empreses que incompleixin aquest compromís hauran de reintegrar la totalitat de l’import de les cotitzacions del qual va ser exonerades».

«Les empreses que incompleixin aquest compromís hauran de reintegrar la totalitat de l’import de les cotitzacions del qual va ser exonerades», diu la direcció general de Treball

La direcció general de Treball dona tres motius més per avalar la seva decisió. El primer, «el caràcter excepcional de la mesura», les exoneracions, que precisament té com a «objectiu capital la preservació del treball». El segon, que «no es tracta d’una sanció» i per això considera que no s’han d’aplicar «criteris de proporcionalitat». I el tercer apel·la a «l’objectiu» de la mesura: «Garantir la feina a aquells empleats respecte els quals ha calgut adoptar mesures temporals per la situació de crisi i que l’empresa torni a la situació prèvia o de partida [a la pandèmia]».

Per l’advocat laboralista de Lefebvre Robert Gutiérrez, i pel  d’Augusta Abogados Pere Vidal, la decisió de la direcció general és «totalment desproporcionada». «Això vol dir que si una empresa que va fer un ERTO de 500 treballadors n’acomiada només un haurà de tornar les exoneracions i els recàrrecs de tota la plantilla. Això suposarà el tancament de moltes companyies», lamenten.

«És una decisió totalment desproporcionada», denuncien els advocats laboralistes Gutiérrez i Vidal

Tot i que la normativa és nova i per tant no té precedents judicials –expliquen–, sí que la justícia s’ha pronunciat en casos similars en què les companyies han rebut subvencions per contractar personal. «El Tribunal Suprem, per exemple, va sentenciar el 14 de febrer del 1997 en cas d’una empresa que va rebre una subvenció per contractar una persona minusvàlida amb la condició que no fos acomiadada durant 3 anys, que només tornés la subvenció proporcional al temps incomplert», detallen els dos lletrats. El 10 de desembre del 2015 a la Rioja en un cas similar a l’anterior, la sentència resolia que «l’incompliment parcial per l’empresa dona dret a imposar la devolució de la bonificació de forma parcial en aplicació del criteri de proporcionalitat», també recorden els dos lletrats.

Posa en perill la viabilitat de moltes empreses

La patronal Pimec ja ha emès un comunicat en què qualifica d'»abusiva i desproporcionada» la interpretació de la direcció general de Treball. Alerta que això pot comportar la fallida de moltes empreses i la pèrdua de molts més llocs de treball. Com que es tracta d’una interpretació tècnica, Pimec reclamarà una modificació legislativa als ministeris afectats perquè amb la màxima urgència i per la via d’un reial decret llei, es puguin donar les directrius per a una interpretació raonable. Finalment anuncia que emprendrà «les accions necessàries» per preservar els interessos de les petites i mitjanes empreses.

La patronal també insisteix que l’afectació hauria de ser només «cas a cas» i no per a la totalitat de la plantilla. «Aquesta proporcionalitat s’ha de recollir tant en l’import a retornar com per raó de dimensió de l’empresa, que és també determinant en aquests casos», apunta Pimec.

(Font: www.ara.cat/economia)

0 Comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.