COMPENSACIÓ DE PÈRDUES PER AL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA

S’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8089 de 19 de març de 2020, el DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Aquest Decret llei, d’acord i en el marc del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, conté determinades previsions en matèria de contractació pública, transport, gestió tributària, tractament de residus hospitalaris i transparència.

En l’àmbit dels ajuts es preveu sota determinades condicions un ajut màxim de dos mil euros als treballadors autònoms per tal de pal·liar l’efecte en l’esmentat sector de la pandèmia amb la consegüent reducció en l’activitat econòmica.

L’ajut que s’aprova en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Requisits:

  • Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.
  • L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb  la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

A la web del Departament de Treball s’aporta la següent informació addicional:

Quan es podrà demanar?

A partir del dia 1 d’abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.

Per quin canal es podrà demanar?

Telemàticament, a través de l’enllaç que s’activarà a la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

L’ajut serà en un únic pagament?

Sí, de fins a un màxim de 2.000€

Ho podrà demanar qualsevol treballador autònom?

Està adreçat a les persones treballadores autònomes persona física inscrites en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social. No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laborals, treballadors autònoms col·laboradors, membres d’òrgans d’administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

Com es decidirà l’import?

Amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques per mitjà de la presentació de documents oficials que ho demostrin. La documentació es concretarà en les instruccions de la petició.

El Departament de treball, Afers Socials i Famílies atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

Properament el Departament de Treball publicarà una Convocatòria de concurrència competitiva.

Salutacions i restem a la seva disposició per qualsevol dubte o consulta que pugui sorgir.

(Font: Foment del treball)

0 Comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *