RECOMANACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL PER A LES EMPRESES QUE NO PUGUIN IMPLEMENTAR MESURES DE TELETREBALL I MANTINGUIN LA SEVA ACTIVITAT PRODUCTIVA DE MANERA PRESENCIAL

Dilluns, 16 de març, 2020

Encara que estem en un cas clar de Salut Pública i les decisions de gestió que s’estan prenent vénen emparades en la protecció d’aquesta, és recomanable seguir els protocols de prevenció de riscos laborals, distribuir material formatiu, coordinar-se amb les empreses proveïdores o clients i informar les persones treballadores de les decisions que, per motius sanitaris o econòmics, hagin d’adoptar-se.

És convenient que les empreses es posin en contacte amb els seus serveis de prevenció de riscos laborals per elaborar “Protocols d’actuació enfront del coronavirus”.

En el cas d’aquelles empreses que, durant la vigència de l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, puguin mantenir la seva activitat productiva i no puguin implementar mesures de teletreball, hauran de tenir en compte determinades recomanacions que resulta convnient adoptar, per aquestes.

 • Limitar l’exposició a fonts d’infecció potencials
 • Limitar, en la mesura que sigui possible, el nombre de persones en els centres de treball i el temps d’exposició al mínim possible.
 • Evitar que les persones de major risc (embarassades, amb alguna malaltia de base, majors de 60 anys) exerceixin tasques d’atenció directa al públic, sobretot les que requereixin d’un nivell alt d’interacció.
 • Mesures de distanciament social entre empleats i clients
 • Resulta primordial mantenir, en tot moment, la distancia de seguretat (1,5 a 2 metres) entre persones, tan en el treball, com en els desplaçaments en anar o en tornar del centre de treball.
 • Les empreses hauran d’organitzar els espais i llocs de treball perquè es compleixi, en tot moment, la distància de seguretat.
 • En l’atenció als clients, usuaris, proveïdors, etc. s’haurà de mantenir la distància recomanada de seguretat, durant tota l’atenció, utilitzant les mesures de senyalització necessàries.
 • S’haurà de limitar el nombre de persones als ascensors, de manera que, en funció de les dimensions d’aquest, es compleixi amb la distància de seguretat entre persones.
 • Neteja i desinfecció freqüent de les instal·lacions i equips
 • Reforçar els plans de neteja i desinfecció de les instal·lacions i equips, en particular de les superfícies i objectes que estiguin més en contacte amb les mans(taulells, manilles, passamans, etc.) i de certes àrees que puguin estar previsiblement exposades a secrecions potencialment contaminades, per exemple, els lavabos.
 • Utilitzar detergents i desinfectants adequats en cada cas seguint les instruccions de les autoritats competents i proveïdors de confiança
 • Per a les tasques de neteja i desinfecció, utilitzar els equips de protecció (EPI) que puguin estar indicats. Seguir les instruccions  específiques de serveis de prevenció sobre aquest tema.
 • Mesures bàsiques d’higiene personal
 • La higiene de les mans és la principal mesura de prevenció i control de la infecció. Si les mans estan en aparença netes la higiene ha de fer-se amb productes de base alcohòlica; si estiguessin brutes o tacades, amb aigua i sabó antisèptic.
 • És bàsic extremar la higiene de mans abans de començar la jornada laboral i una vegada finalitzada la jornada, així com en el moment de tornar al domicili particular, amb la finalitat d’evitar contagis a la resta de persones que conviuen amb la persona treballadora.
 • Si es tenen símptomes respiratoris (tos, esternuts…) es deu cobrir la boca i nas, en tossir o esternudar, amb mocadors d’un sol ús (que han de tirar-se al contenidor d’escombraries després del primer ús); o bé fer-ho sobre el braç, en l’angle intern del colze, evitant contaminar les mans.
 • S’ha d’evitar tocar-se les mans amb els ulls, nas i boca, el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afectació respiratòria (tos, esternuts…) procurant també mantenir amb ells una distància superior a un metre.
 • Instruccions sanitàries de comunicació de símptomes
 • En tot cas, qualsevol persona que tingui sospita d’haver entrat en contacte amb el focus d’infecció (viatge a zones afectades o possible contacte amb persona contagiada) i que adverteixi tenir els símptomes propis de possible contagi per coronavirus (com ara tos, febre moderada, mal de coll, esternuts, dificultat respiratòria sobtada); ha de tenir coneixement de la manera d’actuar en aquesta situació, i fer-ho d’aquesta manera:
 • Posar-se en contacte amb les autoritats sanitàries a través del telèfon 061, no acudir a cap centre sanitari i seguir indicacions que ens donin.
 • Romandre a casa i no acudir al nostre centre de treball, posant-lo en coneixement de l’empresa.

(Font: Foment del Treball/www.prl.foment.com)

0 Comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *