EL CONSELL DE MINISTRES APROVA LA PRÒRROGA DELS ERTO FINS AL SETEMBRE

En una reunió extraordinària, el Consell de Ministres va aprovar la pròrroga fins al 30 de setembre dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) associats a la crisi de la covid-19. El Govern ha donat llum verda a l’acord del Ministeri de Treball i Economia Social i els agents socials que preveu beneficis en les cotitzacions dels treballadors a la Seguretat Social, garanties per al manteniment de l’ocupació i mecanisme de flexibilitat perquè les empreses s’adaptin als nous escenaris segons evolucioni la crisi sanitària.

Exoneració de quotes

L’acord inclou diferents exoneracions per a les empreses, segons la seva situació. En el cas de les empreses que estan en situació de força major parcial, l’acord fins al setembre manté el seu esperit vigent, bonificant més les cotitzacions dels treballadors activats que els dels suspesos. D’aquesta manera, per a les empreses de menys de 50 treballadors, tindran una exoneració del 60% de les cotitzacions socials dels seus treballadors activitats en els mesos de juliol, agost i setembre i del 35% per als treballadors que continuïn suspesos. Per a les empreses de 50 o més treballadors, les exoneracions seran del 40% per als treballadors activats i de l’25% per als no activats.

Per la seva banda, les empreses que estan actualment en ERTO per força major total passaran a ERTO de transició fins al 30 de setembre.  Dins d’aquestes, les que compten amb menys de 50 treballadors tindran una exoneració decreixent en les cotitzacions dels seus treballadors de l’70%, 60% i 35% al ​​juliol, agost i setembre, respectivament. Per a les empreses de 50 i més treballadors, les exoneracions passarien a ser del 50%, 40% i 25%, al juliol, agost i setembre, respectivament.

Aquests ERTO es tramitaran comptant amb l’informe preceptiu de la Inspecció de Treball i després d’haver informat als representants legals dels treballadors, tal com regula l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors.

Manteniment de l’ocupació

Les empreses que s’acullin a les exoneracions previstes en cas d’ERTO, han de mantenir l’ocupació durant un període de sis mesos. Durant un ERTO en vigor, les empreses no poden efectuar acomiadaments i tampoc podran repartir dividends. Queden fora de l’àmbit d’aplicació d’aquests ERTO les empreses radicades en paradisos fiscals.

Les persones treballadores de les empreses que s’acullin a aquests ERTO no poden fer hores extra. No estarà permès que les empreses concertin noves contractacions laborals, directes o a través d’ETT, ni que estableixin noves externalitzacions, durant la vigència dels ERTO.

Protecció per atur

Les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació derivats de la covid-19, tant de força major total o parcial com basats en causes productives o els tramitats en cas de rebrot, gaudiran de la protecció reforçada prevista en l’anterior acord: se’ls reconeixerà la prestació tot i que no acreditin període de cotització previ i se’ls aplicarà el comptador a 0.

 

(Font: PIMEC)

0 Comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.